Pravidla

1. Pro koho je Výfuk určen

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je korespondenční seminář z fyziky určený pro všechny žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Řešitelé jsou rozděleni do 4 kategorií (6., 7., 8. a 9. ročníků), každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť.

Zapojit se do řešení Výfuku je možné kdykoli během školního roku. Není nutné vyřešit všechny úlohy.

2. Průběh soutěže

Během školního roku organizátoři postupně zveřejní zadání 6 sérií, přičemž každá z nich obsahuje 7 úloh.

Každá série má své datum odeslání – do tohoto data je nutné vypracovaná řešení odeslat, a to buď poštou anebo elektronickým uploadem v naší databázi. Pro řešení odeslané poštou je rozhodující razítko pošty. Řešení odeslaná pozdě mohou být bodově znevýhodněna – proto v případě jakéhokoliv odůvodněného zpoždění doporučujeme napsat na naši mailovou adresu. Kalendář s daty začátků a koncí sérií naleznete zde.

Organizátoři sepsané řešení okomentují a obodují. K takto opraveným řešením vám přibalíme ještě brožurku se vzorovým řešením a zadáním aktuální série a zašleme poštou k vám domů nebo na adresu vaší školy.

Na základě dosaženého bodového zisku po každé sérii vytvoříme výsledkovou listinu pro každou kategorii. Po 3. sérii se vytváří pololetní výsledková listina, po skončení 6. série zase konečná výsledková listina.

3. Psaní řešení

Do řešení pište celý postup, nejen výsledek! Důležitější než správný výsledek je to, jak jste při řešení uvažovali a zda-li byly vaše úvahy správné. Úlohu nemusíte vyřešit až do konce – body můžete získat i za částečné úvahy, odhad výsledku nebo za správně načrtnutý obrázek.

Postup by měl být doprovázen slovními komentáři, kde popíšete, jak jste při řešení postupovali. Pouhé vypsání vzorečků na papír nebývá zpravidla odměněno plným počtem bodů. Důkladné komentáře jsou potřebné zejména u experimentální úlohy.

Řešení každé úlohy pište na samostatný papír formátu A4. Psát můžete na obě strany. Pokud na řešení jedné úlohy spotřebujete více papírů, spojte je dohromady a v hlavičce uveďte počet listů/stran.

Každé řešení opatřete hlavičkou obsahující vaše jméno, název školy, název úlohy a počet listů/stran.

Je možné posílat i elektronická řešení, která lze uploadovat do naší databáze ve formátu pdf.1) Jiný způsob odeslání elektronických řešení standardně neakceptujeme. Výjimkou jsou ve výjimečných případech řešení zaslaná e-mailem na naši kontaktní adresu.2) Za žádných okolností však nepřijmeme řešení odeslaná po uveřejnění vzorových řešení dané série (vzorová řešení uveřejňujeme vždy nejdříve na našem webu s proměnlivým rozestupem od termínu odeslání). Vyhrazujeme si také právo odmítnout (nebodovat) řešení, která nejsou vůbec čitelná, a tak je nemůžeme opravit.

Řešení pište samostatně! Budete-li spolupracovat s kamarády, spolužáky či sourozenci, znevýhodňujete ostatní řešitele a řešení vás také tolik neobohatí. Pokud organizátoři zjistí, že se dvě řešení liší pouze typem písma, mají právo body rozdělit mezi opisující. V případě opakovaného pokusu o společné řešení může být příklad ohodnocen 0 body.

4. Přehodnocení bodování

Pokud se vám zdá, že vaše řešení si zasloužilo více bodů, než jste dostali, máte právo požádat o přehodnocení. V tom případě k řešení napište komentář, proč si myslíte, že vaše úloha má být obodována jinak.

Posíláte-li řešení poštou, pošlete jej zpátky do Výfuku spolu s další sérií. Pokud máte raději elektronickou komunikaci, „reklamaci“ nám zašlete na náš e-mail.

Řešení bude následně přezkoumáno opravovatelem dané úlohy, hlavním organizátorem Výfuku nebo vedoucím korespondenční části. Poté vás upozorníme e-mailem na výsledek našeho přehodnocení.

5. Odměny, zvaní na letní tábor a setkání

Největší odměnou za řešení Výfuku je váš dobrý pocit :).

Další velkou odměnou je pozvánka na letní tábor Výfuku. Zvaní na tábor je založeno na pořadí v pololetní výsledkové listině a pozváno je cca 10 nejlepších řešitelů z každé kategorie. Zbylí řešitelé jsou na tábor pozvaní jako náhradníci. Ti ale nemusí zoufat – letité zkušenosti organizátorů potvrzují, že každý, kdo o účast na táboře projeví zájem, se na tábor i skutečně dostane.

Za výsledky dosažené v celém ročníku, tzn. na základě konečné výsledkové listiny, jsou nejlepší řešitelé odměněni věcnou cenou částečně podle svého výběru – knížkou, společenskou hrou nebo jiným předmětem z nabídky cen. Věcné ceny se dočká zpravidla pět nejlepších řešitelů z každé kategorie, kteří během roku zároveň vyřešili alespoň 4 série. Zbývající aktivní řešitele do 10. místa čeká zase drobná odměna v podobě propagačního předmětu.

Všichni řešitelé daného ročníku (ať s cenami či nikoli) také na památku obdrží ročenku, ve které je shrnut průběh celého ročníku spolu se zadáním i řešením všech úloh, Výfučtením, i zprávami z proběhlých akcí.

Nakonec se mohou všichni řešitelé Výfuku zúčastnit víkendového setkání řešitelů, které probíhá dvakrát ročně – na jaře a na podzim – v některém z měst v ČR. Účast na setkání je daná časem přihlášení, tzn. „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ :).

1) Pozor! Některá příliš nekvalitně oskenovaná/vyfocená řešení, která nejsou čitelná, systém odmítá.
2) vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Anketa

Termíny

Aktuálně nemáme žádný termín.


Ostatní termíny naleznete zde.

Fotogalerie

Sociální sítě

E-mail

Korespondenční adresa

Korespondenční seminář Výfuk
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

© VÝFUK - korespondenční seminář MFF UK
kontakt: vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
webmaster: vyfuk-web@vyfuk.mff.cuni.cz

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed