Poslední zadání úloh

6. série 7. ročníku

Termín odeslání a uploadu: 21. 5. 2018 20.00

Brožurka se zadáním a textem Výfučtení

Úloha 1 - Osmisměrka (5 bodů)

Fyzika je poměrně rozsáhlý vědní obor, který zkoumá prakticky vše kolem nás. Pod jeho objevy se podepsalo mnoho velmi chytrých lidí, tím nejznámějším je zřejmě Albert Einstein. Ve dvacátém prvním století však žil vědec, o kterém se můžete dočíst, že je považován za Einsteinova nástupce. Jeho jméno najdete v tajence následující osmisměrky. Napište nám, jaká slova jsou v ní ukrytá, vyškrtejte je a o vědci, který vám vyjde, si zjistěte pár informací. O tu, která vás nejvíc zaujme, se s námi podělte.

Slova ukrytá v osmisměrce: (1) Název vektorové veličiny, která se obvykle značí $\vec{F}$ (2) Systematické poznávání světa kolem nás i v nás (3) Ideální je nestlačitelná (4) Ideální je bez vnitřního tření (5) Neustále se mění, je jí stále stejně, ale není to hmota (6) Tomuto ovoci údajně vděčíme za objev gravitačního zákona (7) Předpona znamenající tisíckrát (8) Vědec, bez jehož práce by se fyzici ani chemici neobešli (9) Jednotka výkonu (10) Umí se sálat, zářit i vést (11) Vyrábí se z uhlí i vody (12) Jednotka práce (13) Veličina, jejíž jednotka je pojmenována po svíčce (14) Předpona značící jednu miliontinu (15) Nikdy se nezastaví (16) Jednotka elektrické kapacity (17) Teplota zkapalnění dusíku je $-196$ stupňů… (18) Elektricky nabitý atom nebo molekula (19) Jednotka napětí

Řešení

Úloha 2 - Pizza (6 bodů)

Pavel si koupil podivnou pizzu ve tvaru kvádru o stranách délky $a = 3 \mathrm{dm}$ a $b = 4 \mathrm{dm}$. Výška pizzy je $h = 1 \mathrm{cm}$. Pavel si nejprve naznačil na pizzu jednu úhlopříčku. Následně vedl řezy kolmé na tuto úhlopříčku, a to tak, že ji rozdělil v poměru $1:2:1:1$. V jakém poměru jsou tyto $4$ obsahy podstav dílků pizzy?

Řešení

Úloha 3 - Tiskárna (6 bodů)

Radka seděla ve své laboratoři v budově ve výšce $15$ metrů, když vtom uviděla za oknem padat tiskárnu. Podařilo se jí změřit, že na zem dopadla za jednu sekundu od průletu kolem jejího okna. Z jaké výšky nad zemí byla tiskárna puštěna?

Řešení

Úloha 4 - Šetři naftu (6 bodů)

Marťa se dozvěděla, že výhřevnost paliva udává, kolik energie se uvolní spálením $1 \mathrm{kg}$ dané palivové směsi. Výhřevnost benzínu je $50 \mathrm{MJ/kg}$ a jeho hustota $700 \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$. Během cesty na dovolenou měl motor jejího auta průměrný výkon $30$ koní a spotřebu $7 \mathrm{l}$ na $100 \mathrm{km}$. Jaká byla její průměrná rychlost, jestliže motor spaluje palivo s $25\%$ účinností?

Řešení

Úloha 5 - Katapult (6 bodů)

Jindra se rozhodl, že si postaví katapult. Použil k tomu prkno dlouhé $l=5 \mathrm{m}$ se zanedbatelnou hmotností, které podložil ve vzdálenosti $l_0=4 \mathrm{m}$ od místa pro kámen podpěrou vysokou $h=0{,}8 \mathrm{m}$. K výstřelu použil kámen o hmotnosti $m_1=1{,}5 \mathrm{kg}$, který vystřelil tak, že na druhý konec prkna položil závaží o hmotnosti $m_2 =25 \mathrm{kg}$ a předtím kámen ukotvil, aby prkno opustil kolmo k jeho délce.

  1. Jak vysoko (od země) se musí Jindra natáhnout, aby položil závaží na druhý konec katapultu? V jaké výšce bude kámen těsně před výstřelem?
  2. Jakou rychlostí katapult vystřelí kámen? (Nezapomeňte na vliv závaží na druhé straně katapultu.)
  3. Za jak dlouho po oddělení od prkna kámen dopadne na zem?
  4. Do jaké vzdálenosti od bodu výstřelu by měl kámen dopadnout na zem? Přeletí vůbec celý katapult?

Řešení

Úloha E - Hlavně to nerozbít (7 bodů)

Všichni máte doma jistě nádobí z více různých materiálů: porcelánu, skla, sklokeramiky, plastu… Pokuste se co nejpřesněji změřit hustotu co největšího množství materiálů, ze kterého je nádobí vyrobeno a porovnejte je s tabulkovými nebo jinak zjištěnými hodnotami (nezapomeňte uvést zdroj).

Všimněte si, že vaše měření např. u keramiky může být ovlivněno odlišnou hustotou vrstvy glazury, která je tvořena jiným materiálem. Popište všechny podobné zdroje nepřesností ve vašem měření a pokuste se odhadnout, do jaké míry vaše výsledky ovlivnily. Nezapomeňte popsat postup měření, aby kdokoli mohl podle vašeho popisu experiment zopakovat.

Řešení

Úloha C - Z poloviny vodiče (6 bodů)

  1. Vyhledejte si po jednom příkladu materiálu, který vykazuje vlastnosti vodiče, který vykazuje vlastnosti izolantu, a nakonec i materiálu vykazujícího vlastnosti polovodiče. Také uveďte jejich odpory za běžných podmínek (např. při pokojové teplotě, za atmosférického tlaku apod.).
  2. Seřaďte látky z předchozího úkolu podle elektrického odporu a toto zapište pomocí nerovností. Napište, která látka má největší a která nejmenší odpor. Zamyslete se nad tím,1) proč je nutné uvažovat při srovnávání hodnot odporů stejné podmínky?
  3. Vypište, jak se jmenují nositelé náboje v polovodičích. Jak se nazývají procesy jejich vzniku a zániku? Co je nutno dodat, aby tito nositelé vznikli?
  4. Zkuste vlastními slovy popsat, jak se liší vlastní a příměsová vodivost? Jaký je rozdíl mezi polovodiči typu N a P?
  5. Na obrázku je nakreslený tzv. usměrňovací můstek (tvořen čtyřmi diodami) zapojený do obvodu se žárovkou. Nakreslete, kudy poteče proud, když k jedné elektrodě připojíme kladný pól zdroje napětí a ke druhé pól záporný. Na další obrázek nakreslete, kudy bude procházet proud, pokud póly vyměníme.

1) A nezapomeňte to napsat. =)

Řešení

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Anketa

Termíny

Do letošního letního tábora zbývá:


Ostatní termíny naleznete zde.

Fotogalerie

Sociální sítě

E-mail

Korespondenční adresa

Korespondenční seminář Výfuk
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

© VÝFUK - korespondenční seminář MFF UK
webmaster: vyfuk-web@vyfuk.mff.cuni.cz

Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed