Výfuk wallpaper

MathJax.Hub.Config({

 tex2jax: {
   inlineMath: [ ["$","$"], ["\\(","\\)"] ],
   displayMath: [ ["$$","$$"], ["\\[","\\]"] ],
   processEscapes: true
 },
 TeX: {
   Macros: {
     '(': '\\left(',
     ')': '\\right)',
     '_': ['_\\text{#1}', 1],
     'AA': '\\unicode{x212B}',
     'bod': ['\\mathsf{#1}', 1],
     'C': '^\\circ\\mskip-2mu\\mathrm{C}',
     'd': '\\mathrm{d}',
     'dg': '^\\circ',
     'eu': '\\mathrm{e}',
     'lbl': ['\\tag{☺}\\label{#1}', 1],
     'phi': '\\varphi',
     'ppder': ['\\frac{\\partial^2#1}{\\partial#2^2}', 2],
     'vect': ['\\mathbf{#1}', 1]      
   },
   equationNumbers: {
     autoNumber: "AMS"
   }
 }

});

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací